„Koperty Życia” już są!

Kolejnym programem realizowanym przez Urząd Miasta Myszkowa z inicjatywy Burmistrza Miasta Włodzimierza Żaka i wychodzącym naprzeciw mieszkańcom jest program „Koperta Życia”. Programem objęci zostali mieszkańcy Myszkowa powyżej 65 roku życia, dotknięci niepełnosprawnością oraz osoby korzystające z usług opiekuńczych, bez względu na wiek.
andbdquo;Koperta Życiaandrdquo; składa się z przezroczystej plastikowej koperty, odpowiednio zabezpieczonej, karty informacyjnej, wkładki do koperty oraz naklejki na lodówkę. Koperta powinna zawierać aktualną kartę informacyjną o stanie zdrowia osoby, przyjmowanych lekach i danych kontaktowych do najbliższych. Założeniem programu jest szybkie i sprawne udzielanie pomocy w nagłych sytuacjach.

Wnioski i i pakiety można odbierać w Urzędzie Miasta Myszkowa, pokój 157, telefon 34/313-26-82 wew. 142 (osoba do kontaktu p. Aleksandra Ciałuch). Podopieczni Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej „Koperty Życia” otrzymają od swoich opiekunów. Informacji w MOPS-ie udziela Kierownik Agnieszka Ludwig, tel. 34/313-56-30.