Korekta trasy linii 13 oraz rozkładów linii 4, 12 i 13

W związku z potrzebą rozszerzenia obsługi komunikacyjnej północnej części cmentarza na Firleju, od soboty, 13 kwietnia 2024 roku wariantowe kursy linii 13 będą wykonywane do ulicy Witosa. Zmienią się też rozkłady jazdy linii 4, 12 i 13.Trasa wariantowych kursów linii 13 w rejonie Józefowa, Firleja i Wincentowa będzie przebiegała następująco: w kierunku cmentarza ulicami Aleksandrowicza, Warszawską i Witosa do przystanku Witosa / Cmentarz 06 (po stronie północnej bramy cmentarza komunalnego); powrót od przystanku Witosa / Cmentarz 06 ulicami Witosa, Mieszka I, Ofiar Firleja (obsługa przystanku Firlej / Cmentarz 05 będzie odbywała się po tej zmianie tylko przelotowo), Warszawską i Aleksandrowicza.
Korekta trasy wariantowych kursów linii 13 znacznie ułatwi pasażerom możliwość dojazdu w dni wolne od pracy (gdy najwięcej osób odwiedza cmentarz komunalny) do północnej części nekropolii. Regularnie powiększa się ona o nowe kwatery od strony ulicy Witosa, toteż poprawa obsługi ulicy Witosa jest konieczna. Jednokierunkowe poprowadzenie trasy ulicą Witosa i powrót przez ulicę Ofiar Firleja zapewni kursami w stronę Śródmieścia obsługę jednocześnie obu bram cmentarza.
Ze względu na powyższą zmianę trasy ulegnie korekcie rozkład jazdy linii 13. Częstotliwość kursowania i godziny obsługi cmentarza komunalnego (w soboty, niedziele i święta od około 9:30 do około 17:00) pozostaną bez zmian. Skorygowane będą natomiast godziny odjazdów poszczególnych kursów w obydwu kierunkach.
Po skierowaniu wariantowych kursów linii 13 do ulicy Witosa ulegnie także korekcie rozkład jazdy linii 12. Standardowa częstotliwość kursów w soboty, niedziele i święta w godzinach porannych i popołudniowo-wieczornych (co 60 minut) pozostanie bez zmian. Rozszerzony będzie natomiast zakres obowiązywania zwiększonej częstotliwości (dotychczas rozpoczynał się on z pętli Os. Południe od kursu o 9:15, a po zmianie będzie to już od 8:00). W tym okresie autobusy linii 12 będą odjeżdżały z obu pętli co 40 minut (z niewielkim odstępstwem około godziny 8:00). Dzięki tej zmianie poprawi się między innymi dojazd w soboty do bazaru i centrów handlowych przy ulicy Wernera. Z ostatnich badań frekwencji pasażerów na linii 12 wynika, że najwięcej osób podróżuje nimi w te dni między 8:00 a 9:30, więc właśnie wtedy częstotliwość odjazdów będzie zwiększona z 60 do około 30-40 minut.
Skorygowany zostanie ponadto rozkład jazdy linii 4. Zmiany będą dotyczyły przesunięć odjazdów z pętli Firlej / Cmentarz – w dni wolne od pracy od 9:00 do 17:00.
Źródło: MZDiK