Koronawirus – jak zapobiec zakażeniu?

Ministerstwo Zdrowia, Państwowa Inspekcja Sanitarna, Narodowy Fundusz Zdrowia oraz Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zalecają co zrobić, aby ograniczyć ryzyko zakażenia koronawirusem.
Koronawirus przenoszony jest drogą kropelkową i można zmniejszyć ryzyko zakażenia, w taki sposób, jak stosuje się w przypadku innych chorób przenoszonych drogą kropelkową: częste mycie rąk, zasłanianie ust i nosa podczas kichania zgiętym łokciem lub chusteczką jednorazową, unikanie dotykania oczu, nosa i ust, stosowanie bezpieczniej odległości od osób, które mają objawy ze strony układu oddechowego tj. kaszel czy katar.