Krempna : Informacja dotycząca kontroli opróżniania zbiorników bezodpływowych (szamb) i przydomowych oczyszczalni ścieków.