Ksiądz pedofil, którego sprawę tuszował arcybiskup Andrzej Dzięga, został wyrzucony z kapłaństwa