Kto otrzyma Nagrodę Marszałka Województwa Mazowieckiego?

Ruszyła 25. edycja Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego. Do konkursu można zgłaszać tych, którzy mają szczególne osiągnięcia w zakresie twórczości artystycznej oraz upowszechniania lub ochrony kultury i tym samym promują nasz region w kraju i za granicą.Nagrodą Marszałka mogą zostać nagrodzeni zarówno twórcy indywidualni, jak i stowarzyszenia społeczne czy kulturalne, np. orkiestry i zespoły. Kapituła wyłoni dziesięciu laureatów, którzy otrzymają nagrodę pieniężną w wysokości 10 tys. zł oraz pamiątkową statuetkę. Wnioski można składać do 4 czerwca br. – W naszym województwie nie brakuje ludzi zaangażowanych, twórców, społeczników, którzy swoją pracą i podejmowanymi inicjatywami pokazują Mazowsze piękne, twórcze, otwarte – zachęca marszałek Adam Struzik:
Nagroda Marszałka Województwa to jedna z najbardziej prestiżowych nagród na Mazowszu. Przyznawana jest od 1999 roku. W gronie dotychczasowych laureatów znaleźli się m.in. ks. Jan Twardowski, Sława Przybylska, Maja Komorowska czy Jerzy Hoffman.
Wnioski należy składać na formularzach zgłoszeniowych oddzielnych dla osób fizycznych i dla podmiotów niebędących osobą fizyczną z dopiskiem: „Konkurs Nagroda Marszałka Województwa Mazowieckiego” w terminie: pocztą do 4 czerwca br. (decyduje data stempla pocztowego) na adres:Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Departament Kultury, Promocji i Turystyki, ul. Brechta 3, 03-472 Warszawa; osobiście do 4 czerwca br. w siedzibie Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie przy ul. Brechta 3 do godz. 16.00.
Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów 22 59 79 539/210 oraz pisząc na adres e-mail: nagroda@mazovia.pl.