Ktoś podpalił samochody fundacji, która opiekuje się dziećmi z białaczką. Rozpoczęła się zbiórka na nowe auto