Kwalifikacja wojskowa 2019 r.

18 stycznia 2019 roku zostało wydane Obwieszczenie Wojewody Śląskiego o kwalifikacji wojskowej w 2019 roku. Na terenie województwa śląskiego kwalifikacja zostanie przeprowadzona od 4 lutego do 26 kwietnia.
Dla osób zamieszkałych na terenie powiatu myszkowskiego od 11 marca do 27 marca, natomiast dla mężczyzn podlegających kwalifikacji wojskowej zamieszkałych na terenie miasta Myszkowa w okresie od 11 marca do 15 marca 2019 r. Kwalifikacja wojskowa przeprowadzona zostanie w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Pułaskiego 6.