Lekarz z Końskich konsultantem wojewódzkim

Wojewoda świętokrzyski Józef Bryk wręczył akty powołania nowym konsultantom wojewódzkim. Jednym z nich został Marek Chałubiński, lekarz na co dzień związany z koneckim szpitalem.Lekarz Marek Chałubiński został powołany na konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie medycyny ratunkowej. Na co dzień pracuje jako kierownik Działu Ratownictwa Medycznego w Zespole Opieki Zdrowotnej w Końskich. Konsultantem w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży została lekarz Aleksandra Olawska-Szymańska, pełniąca funkcję kierownika Oddziału Psychiatrycznego dla Dzieci w Świętokrzyskim Centrum Psychiatrii z siedzibą w Kielcach.
Konsultanci wojewódzcy powołani są na okres pięciu lat. W systemie ochrony zdrowia pełnią szereg funkcji kontrolnych, nadzorczych i opiniodawczych, m.in. prowadzą nadzór nad stroną merytoryczną doskonalenia zawodowego i szkolenia specjalizacyjnego lekarzy, sprawują kontrolę dostępności świadczeń zdrowotnych, wykonują przypisane im ustawą zadania na obszarze danego województwa.