LHS z najlepszym wynikiem w historii

W pierwszy kwartale 2024 r. spółka PKP LHS zrealizowała przewozy ładunków na poziomie 2.9 mln ton. Jest to najlepszy wynik przewozowy pierwszego kwartału w historii spółki. Porównując do trzech pierwszych miesięcy 2023, w bieżącym roku składy LHS przewiozły więcej o 152 354 tony. – Znaczne zwiększenie przewozów odnotowano w eksporcie towarów przez przejście graniczne Hrubieszów/Izov – wzrost o ponad 141 %. W dalszym ciągu utrzymuje się dynamiczny rozwój przewozów intermodalnych –  w porównaniu z I kwartałem 2023 roku odnotowano wzrost wolumenów w imporcie o 97 % a w eksporcie o 77,5 %. Jest to wynik podejmowanych przez Spółkę działań zmierzających do rozwoju usług związanych z przewozem kontenerów, zwłaszcza w zakresie realizacji przeładunków i obsługi spedycyjnej nowych projektów intermodalnych – informuje Agnieszka Hałasa, dyrektor wydziału komunikacji i promocji PKP LHS. Spółka PKP LHS kontynuuje działalność inwestycyjną. W trakcie realizacji są między innymi inwestycje związane z budową placu ładunkowego na stacji Szczebrzeszyn LHS, rozbudowa i zagospodarowanie stacji Hrubieszów LHS – II etap oraz budowa LCS na stacji Sędziszów LHS. Nakłady inwestycyjne na realizację tych zadań poniesione w I kwartale 2024 r. wyniosły prawie 30 mln PLN. Na początku kwietnia zakończyła się inwestycja związana z budową czterech dodatkowych silosów na materiały sypkie na Terminalu Przeładunkowym LHS w Szczebrzeszynie, a w miesiącu maju br. zakończona zostanie przebudowa układu torowego na stacji Zamość Bortatycze LHS.