LII sesja Rady Miasta w Myszkowie

Zapraszamy do śledzenia transmisji z obrad LII sesji Rady Miasta w Myszkowie. Transmisja rozpocznie się 16 sierpnia br. o godz. 13:00 za pośrednictwem platformy esesja.tv. Sesja odbędzie się w sali sesyjnej UM Myszków (II piętro).

Transmisja z obrad LII sesji Rady Miasta w Myszkowie

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myszków na lata 2022-2034.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Myszkowa na rok 2022.
5. Zamknięcie sesji.