“Miasto Piła z nową energią”- konferencja podsumowująca projekt.

Piła jako jedno z 29 miast – zwycięzców programu „Rozwój lokalny”, otrzymała ponad 15 milionów złotych wsparcia z Funduszy Norweskich i EOG na realizację projektu „Miasto Piła z nową energią!”.   Projekt “Miasto Piła z nową energią” realizowany był na przestrzeni dwóch lat i opierał się na aktywizacji trzech sfer:  gospodarczej poprzez wsparcie edukacji zawodowej, zachętę do zakładania własnej działalności gospodarczej lub rozwoju zawodowego ( m.in. Pilska Akademia Umiejętności, Przystanki Praca dla uczniów klas 7-8, Targi Edukacyjne, Targi Pracy i Kariery); społecznej poprzez organizację wydarzeń integracyjnych, ekologicznych, edukacyjnych i kulturalnych, które służyły budowie relacji międzypokoleniowych, świadomości ekologicznej i społecznej mieszkańców   ( m.in.  Pikniki edukacyjno- rekreacyjne, Piła Skate Festival, Warsztaty nurkowe dla osób niepełnosprawnych, Pikniki ekologiczne, Otwarcie Instytutu Integracji i Edukacji “Okrąglak”) potencjału powojskowego lotniska (baza symulująca misje kosmiczne, Centrum Edukacji Lotniczej), połączona z działalnością edukacyjno-badawczą. Norweski Mechanizm Finansowy i Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego (czyli tzw. Fundusze norweskie i EOG) są formą bezzwrotnej pomocy zagranicznej przyznanej przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię kilkunastu państwom Europy Środkowej i Południowej oraz krajom bałtyckim.