Mieszkańcy poznali koncepcję odwodnienia terenów północnej części Stolarzowic

Budowa kanalizacji deszczowej, rowów odwadniających, a także zbiornika retencyjnego w rejonie ul. Chmielewskiej oraz konieczność przebudowy istniejących sieci. To najważniejsze założenia koncepcji odwodnienia terenów północnej części