Miliony złotych na wsparcie przedsiębiorców z regionu

Samorząd województwa warmińsko-mazurskiego podjął kolejny krok zmierzający do powierzenia Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie (spółce, której 100 proc. udziałowcem jest województwo) 220 mln zł na pożyczki i poręczenia adresowane do przedsiębiorców z regionu.http://www.infoilawa.pl/aktualnosci/item/72441-miliony-zlotych-na-wsparcie-przedsiebiorcow-z-regionu