Mini Forum Organizacji Pozarządowych i Liderów Lokalnych

Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej prowadzony przez Agencję Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. we współpracy z Urzędem Miasta Myszków ma przyjemność zaprosić Państwa na spotkanie pn. Mini Forum Organizacji Pozarządowych i Liderów Lokalnych.
Spotkanie odbędzie się 25.04.2019r. (czwartek) o godzinie 16:30 w Miejskim Domu Kultury, ul. 3 Maja 15.

Agenda spotkania:
I Rozpoczęcie spotkania. II Formy wsparcia w ramach Jurajskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Częstochowie. III Perspektywy i szanse rozwoju organizacji pozarządowych: 1) Idea Partnerstwa Lokalnego. IV Ekonomizacja działalności organizacji pozarządowych: 1) Tworzenie nowych przedsiębiorstw społecznych (spółdzielni socjalnych); 2) Tworzenie nowych miejsc pracy w istniejących przedsiębiorstwach społecznych (spółdzielniach socjalnych, stowarzyszeniach, fundacjach prowadzących działalność gospodarczą). V Możliwości i źródła zewnętrznego finansowania dla organizacji pozarządowych i grup nieformalnych: 1) Aktualne konkursy i zasady składania wniosków. VI Podsumowanie.
Gwarantem sukcesu działań podejmowanych przez Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej jest połączenie sił i wzajemnych potencjałów: jednostek samorządu terytorialnego, instytucji rynku pracy, pomocy i integracji społecznej, podmiotów ekonomii społecznej i osób fizycznych, które są zainteresowane rozwojem ekonomii społecznej w regionie. Kontakt: Justyna Całusińska, justynac@jowes.pl, tel.782-156-840.