Młodzieżowa Rada Miasta VI kadencji

We wtorek 12 października odbyło się pierwsze posiedzenie Młodzieżowej Rady Miasta VI kadencji, które uroczyście rozpoczął Wiceprzewodniczący Rady Miasta Eugeniusz Bugaj. W skład MRM wchodzą uczniowie myszkowskich szkół podstawowych i średnich. W tej kadencji młodzież reprezentować będą radni:

1. Robert Kozik – Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 5 im. Henryka Sienkiewicza

2. Natalia Fornalczyk – Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 Szkoła Podstawowa nr 8 im. Noblistów Polskich

3. Paulina Brodzik – Szkoła Podstawowa nr 4

4. Weronika Konieczniak – Liceum Ogólnokształcące im. mjr. H. Sucharskiego

5. Zuzanna Komadowska – Liceum Ogólnokształcące im. mjr. H. Sucharskiego

6. Judyta Kukla – ZS nr 1 im. E. Kwiatkowskiego

7. Karolina Płodowska – ZS nr 1 im. E. Kwiatkowskiego

8. Sandra Pocztowska – ZS nr 2 im. H. Kołłątaja

9. Bartosz Urbańczyk – ZS nr 2 im. H. Kołłątaja

10. Dominika Białas – Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza

11. Oliwia Koster – Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II

12. Oliwia Blumberg – Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 3 im. Tadeusza Kościuszki

13. Kinga Kołacz – Szkoła Podstawowa nr 7 im. Jana Brzechwy

14. Oliwia Frączek – Szkoła Podstawowa nr 6

Przewodniczącą Młodzieżowej Rady Miasta została Zuzanna Komadowska, wiceprzewodniczącą Weronika Konieczniak, a sekretarzem Karolina Płodowska.

Burmistrz Miasta Myszkowa Włodzimierz Żak pogratulował radnym, życzył owocnej pracy oraz wręczył pamiątkowe upominki.

Opiekunem MRM z ramienia Rady Miasta w Myszkowie jest Beata Pochodnia.