Modernizacja pracowni gastronomicznej w ACE

Dzięki staraniom Dyrektora Grzegorza Augusewicza, udało się uzyskać środki pieniężne na gruntowną modernizację pracowni gastronomicznej nr 2.
Dzięki tym funduszom zainstalowano wentylację, przerobiono hydraulikę. Co najważniejsze, wymieniono wszystkie stanowiska…