Myszków w statystyce

Na koniec 2012 roku miasto nasze liczyło 32.233 mieszkańców, o 137 osób mniej niż w 2011 r.
W minionym roku urodziło się 297 nowych członków rodzin, a na ślubnym kobiercu stanęło 331 nowożeńców. Pożegnaliśmy 341 Myszkowian.

Podział na grupy wiekowe w Myszkowie wygląda następująco:
– dzieci i młodzież w wieku 0-18 lat – 5.682,
– osoby w wieku produkcyjnym:
kobiety 19-60 lat – 10.211 osób,
mężczyźni 19-60 lat – 10.768,
– osoby starsze:
kobiety powyżej 60 roku życia – 3.882 osoby,
mężczyźni powyżej 65 lat – 1.690.