Na granicy korki, przez kontrole. Adwokatka ostrzega, czego szuka niemiecka policja