Nawacki wreszcie wykonał postanowienie sądu w Bydgoszczy. Sędzia Juszczyszyn wraca z zesłania