Nie ma już wejściówek na promocję albumu pt: Spacer sentymentalny 2. Pociąg do Radomia

Zainteresowanie radomian było bardzo duże! Nie ma już wejściówek na promocję albumu pt: Spacer sentymentalny 2. Pociąg do Radomia, która odbędzie się w sobotę, 23 marca 2024 roku w ZSM w Radomiu.  Wydawcą albumu pt: Spacer sentymentalny 2. Pociąg do Radomia jest Rada Miejska w Radomiu. Realizacją zajęła się Łaźnia-Radomski Klub Środowisk Twórczych i Galeria, będąca współwydawcą. Wsparcie w druku okazała Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technologii Eksploatacji. Album dotyczy historii miasta Radomia w kontekście współczesności i wpisuje się w wieloletnią tradycję wydawania tego typu publikacji, zainicjowaną w 2010 roku przez Przewodniczącego Rady Miejskiej. Ma blisko 230 stron i niezwykle atrakcyjną szatę graficzną. Zdjęciom towarzyszą opisy literackie, teksty źródłowe i popularnonaukowe- mówi Marcin Rusek z Klubu Łaźnia.
Finansowanie przedsięwzięcia pochodzi z funduszy Prezydenta Miasta Radomia oraz Rady Miejskiej. Na promocję publikacji zaprosili mieszkańców Dariusz Wójcik – Przewodniczący Rady Miejskiej oraz Radosław Witkowski – Prezydent Miasta Radomia. Każdy z wymienionych skierował też na kartach książki słowo wstępne do czytelników.
W sobotnim wydarzeniu udział wezmą autorzy: Piotr Rogólski, Marcin Kępa, Marcin Kucewicz, rodzina Ś.P. Jerzego Bogdana Kutkowskiego, który rozpoczął prace nad tą publikacją. Chwile z muzyką zapewni duet STECHEK. Gospodarzem spotkania będzie Beata Drozdowska.
Książki dystrybuowane będą na podstawie bezpłatnych wejściówek – kuponów, których pula została już rozdysponowana wśród mieszkańców miasta. Wejściówki – kupony będą też podstawą do wejścia na wydarzenie – informuje Marcin Rusek z Łaźni.