Nowa technologia na drogach gruntowych

Nową nawierzchnię, w nowej technologii zyskują nasze drogi gruntowe. Ich wykonanie polega na spryskaniu nawierzchni warstwą emulsji asfaltowej, posypaniu jej grubym kruszywem, a następnie ponownym spryskaniu i posypaniu kruszywem drobnym, wykańczając drogę zawalcowaniem nawierzchni.
Tak stosowana warstwa dodatkowo zapobiega przenikaniu wody do dolnych warstw drogi. W tej technologii wykonano ulicę Żarecką (od Kościuszki do ul. Żniwnej) oraz ulicę Żniwną.
Ulica Żarecka
Ulica Żniwna
W następnej kolejności będą realizowane ulice Nierada i Folwarczna. W tej technologii drogi gruntowe zyskują nowy, estetyczny wygląd.