Nowy, bezpieczny dojazd do SP3

Od nowego roku szkolnego Szkoła Podstawowa nr 3 będzie miała uregulowany, niestanowiący barier dojazd do szkoły. Gmina prowadzi inwestycję pn. andbdquo;Zagospodarowanie terenu wokół SP3, w ramach zadania andbdquo;Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 3 – etap I”.

W tym etapie zostanie uregulowany dojazd do szkoły od ul. 3 Maja, wybudowany zostanie plac manewrowy, wiata rowerowa i wiata śmietnikowa. Koszt robót to 1.096.214,56 zł. Roboty, zgodnie z zawartą umową zakończą się w połowie wakacji.