O przekształceniu prawa użytkowania wieczystego we własność

1 stycznia 2019 r. na mocy ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. użytkowanie wieczyste przekształciło się we własność.
O tym jakie grunty podlegają przekształceniu, kiedy ono następuje, kto wydaje dokumenty potwierdzające przekształcenie i ile wynoszą opłaty z tego tytułu – kliknij tutaj.