Od 1 lipca br. zmiany w programie „Czyste Powietrze”

Wycofanie dotacji na kotły węglowe, zwiększenie progów dochodowych uprawniających do podwyższonego poziomu dofinansowania oraz poszerzenie listy kosztów kwalifikowanych o kotły na pellet o podwyższonym standardzie – to trzy nowości w programie andbdquo;Czyste Powietrzeandrdquo;, które zaczną obowiązywać już od 1 lipca 2021 roku.

Wytyczne Komisji Europejskiej, zapisy Krajowego Planu Odbudowy oraz Polskiego Ładu, a także obowiązujące uchwały antysmogowe w poszczególnych województwach, które nakazują wymianę starych kotłów węglowych i ograniczają możliwość stosowania paliwa stałego (węgla) – te czynniki zdeterminowały zapowiadane już wcześniej przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zmiany w programie andbdquo;Czyste Powietrzeandrdquo;obowiązujące od 1 lipca 2021 roku.

Koniec dotacji na piece węglowe
Zakup i montaż kotła na węgiel w ramach programu andbdquo;Czyste Powietrzeandrdquo; będzie możliwy tylko do końca obecnego roku. Zatem, aby otrzymać dotację wnioskujący musi do 31 grudnia 2021 r. złożyć wniosek o dofinansowanie obejmujący kocioł na węgiel, zakupić i zamontować to źródło ciepła a dodatkowo potrzebna jest faktura wystawiona do końca bieżącego roku (warunek ten nie dotyczy wniosków złożonych przed datą wejścia w życie zmian w programie, czyli przed 1 lipca 2021 r.).

Wyższe progi dochodowe
Kolejna nowość w andbdquo;Czystym Powietrzuandrdquo;, to podwyższenie progów dochodowych w drugiej części programu. Zmiana ma na celu ujednolicenie progów dochodowych programów andbdquo;Czyste Powietrzeandrdquo; i andbdquo;Stop Smogandrdquo;, dzięki czemu więcej osób skorzysta z podwyższonego poziomu dofinansowania w andbdquo;Czystym Powietrzuandrdquo;, czyli otrzyma bezzwrotną dotację wynoszącą do 37 tys. zł. Od 1 lipca 2021 r. dla gospodarstw jednoosobowych próg dochodowy wzrósł o 229 zł , czyli do kwoty 2 189 zł. Z kolei dla gospodarstw wieloosobowych próg dochodowy został podwyższony o 164 zł , czyli do poziomu 1 564 zł na osobę.

Wyższe dotacje na kotły na pellet o podwyższonym standardzie
Zgodnie z dotychczasowymi zapisami w programie andbdquo;Czyste Powietrzeandrdquo;, począwszy od 1 lipca 2021 r. możliwe jest ubieganie się o wsparcie na zakup i montaż kotła na pellet o podwyższonym standardzie. To szansa na dotacje do 9 tys. zł (nie więcej niż 45% faktycznie poniesionych kosztów) w podstawowym poziomie dofinansowania. W podwyższonym dotacja ta wynosi do 12 tys. zł (nie więcej niż 60% kosztów).

Szczegóły w tym zakresie określają załączniki nr 2 i 2a do programu andbdquo;Czyste Powietrzeandrdquo;, dostępne na stronie czystepowietrze.gov.pl (zakładka Weź dofinansowanie/Czyste Powietrze, materiały do pobrania) oraz na stronie WFOŚiGW w Katowicach gdzie w poz. nr 12 mowa jest o zakupie i montażu kotła na pellet drzewny z automatycznym sposobem podawania paliwa, o obniżonej emisyjności cząstek stałych o wartości andle; 20 mg/m3.

Więcej informacji można uzyskać dzwoniąc pod numer 34/313-26-82 wew. 165, 163 i 157.

Przypominamy, że od 1 lutego w Urzędzie Miasta Myszkowa działa punkt przyjmowania wniosków w ramach rządowego programu „Czyste powietrze”.

Punkt jest czynny w poniedziałki, środy i czwartki w godzinach 9:00-11:00 oraz we wtorki w godzinach 9:00-13:00. Prosimy o wcześniejsze umówienie się pod numerem telefonu 34 313 26 82 wew. 165, 163 i 157.

CZYSTE POWIETRZE
PROSZĘ O ZAPOZNANIE SIĘ Z PONIŻSZYMI INFORMACJAMI:
RZĄDOWY PROGRAM CZYSTE POWIETRZE

1. Dotyczy wyłącznie budynków jednorodzinnych z uregulowanym stanem prawnym i oddanych do użytkowania.
2. Dotyczy wyłącznie osób z określonym poniżej dochodem.

Wniosek o dofinansowanie składa właściciel nieruchomości lub jeden ze współwłaścicieli nieruchomości.

Do złożenia wniosku i uzyskania dofinansowania kwalifikują się wnioskodawcy:
1) – których dochód roczny wynosi do 100 000 zł i wówczas kwalifikuje się do PODSTAWOWEGO POZIOMU DOFINANSOWANIA (jeżeli wnioskodawca rozlicza się wspólnie ze współmałżonkiem to dochód wylicza się poprzez podzielenie wspólnego dochodu z PIT-u dzieląc na dwie osoby)
(wniosek elektroniczny wnioskodawca składa sam bezpośrednio do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, w Urzędzie Miasta w Myszkowie można złożyć wniosek w wersji papierowej)
Dochód wykazuje wnioskodawca czyli właściciel/współwłaściciel składający wniosek.
Podstawą do stwierdzenia dochodu jest PIT za ostatni rok kalendarzowy.

2) – których dochód wynosi dla:
– gospodarstwa wieloosobowego – dochód miesięczny netto do 1 564,00 zł w przeliczeniu na jednego członka gospodarstwa
– gospodarstwa jednoosobowego – dochody miesięczne netto do 2 189,00 zł w przeliczeniu na jednego członka gospodarstwa
wówczas kwalifikuje się do PODWYŻSZONEGO POZIOMU DOFINANSOWANIA
(mieszkaniec współpracuje z Urzędem Miasta Myszkowa w sprawie złożenia którejkolwiek formy wniosku tj. elektronicznej lub papierowej)
Podstawą do stwierdzenia dochodu jest zaświadczenie o dochodach wydane przez MOPS w Myszkowie.

Więcej o programie „Czyste powietrze” na stronie WFOŚIGW w Katowicach – kliknij tutaj oraz w zakładce „Czyste powietrze” – kliknij tutaj.