Odbędzie się kwesta na cmentarzu rzymskokatolickim w Radomiu

Społeczny Komitet Ochrony Zabytkowego Cmentarza Rzymskokatolickiego w Radomiu organizuje w Wielką Sobotę, 30 kwietnia 2024 roku kolejną wielkanocną kwestę. Pieniądze zostaną przeznaczone na odnowę zabytkowych nagrobków radomskiej nekropolii rzymskokatolickiej przy ul. Limanowskiego. Kwesta potrwa od godz. 10 do 15. Na radomskiej nekropolii rzymskokatolickiej znajduje się ponad 300 zabytkowych nagrobków wpisanych do rejestru zabytków województwa mazowieckiego. Wiele czeka na pilne prace konserwatorskie. Dzięki ofiarności darczyńców część z nich udaje się społecznikom, każdego roku poddawać pracom renowacyjnym informuje Sławomir Adamiec, wiceprzewodniczący zarządu Społecznego Komitetu Ochrony Zabytkowego Cmentarza Rzymskokatolickiego.
W czasie 29 lat istnienia, komitet uzyskał w czasie 42 zbiórek, kwotę ponad 800 tys. zł. i odrestaurował 25 zabytkowych nagrobków – dodaje Sławomir Adamiec.  
Zapraszamy radomian, aby wspólnie kwestować na rzecz renowacji zabytkowej nekropoli radomskiej – zachęca Sławomir Adamiec, wiceprzewodniczący zarządu Społecznego Komitetu Ochrony Zabytkowego Cmentarza Rzymskokatolickiego. Nasz cmentarz, dzięki wspólnemu wysiłkowi, przez ostatnie lata stał się nie tylko pięknym przykładem pamięci o bliskich zmarłych, ale również troski o materialną i duchową wartość sztuki cmentarnej, czego świadectwem są między innymi wyniki dorocznych kwest. W czasie ostatniej listopadowej kwesty udało się zebrać ponad 25 tys. zł.  – podkreśla Sławomir Adamiec.
Źródło: SKOZCR w Radomiu