Odbyła się Trzecia Mazowiecka Gala Abstynencka

Trzecia Mazowiecka Gala Abstynencka odbyła się w sobotę, 6 kwietnia 2024 roku w Radomiu. Gala była połączona z obchodami 60 lecia Mazowieckiego Ruchu Abstynenckiego. Był okazja do spotkania i wymiany doświadczeń. Wykład i koncert, prezentacja twórczości artystycznej oraz gratulacje i odznaki dla zasłużonych w ruchu abstynenckim. Trzecia Mazowiecka Gala Abstynencka odbyła się w sobotę, 6 kwietnia 2024 roku w Radomiu. Gala połączona była z obchodami 60 lecia Mazowieckiego Ruchu Abstynenckiego i zgromadziła prawie 300 osób z całego woj. mazowieckiego w Kamienicy Deskurów w Radomiu.
Organizator gali Jarosław Sobania prezes Stowarzyszenia Klub Abstynentów Wzajemnej Pomocy Victoria w Radomiu:
Bogdan Urban prezes Mazowieckiego Związku Stowarzyszeń Abstynenckich i prezes Pruszkowskiego Stowarzyszenia Rodzin Abstynenckich Socjus:    
Anna Woźniak z Błońskiego Stowarzyszenia Rodzin Abstynenckich Klub Wzajemnej Pomocy Kres:
Małgorzata Bieńkowska ze Stowarzyszenia Klub Abstynentów Wzajemnej Pomocy Victoria w Radomiu:
Przemysław Stelmaszyk prezes Grodziskiego Stowarzyszenia Trzynastka:
Zasłużeni dla krzewienia idei abstynencji otrzymali przyznane po raz pierwszy przez Mazowiecki Związek Stowarzyszeń Abstynenckich odznaki Mazowiecki Lider Abstynencki.
Pierwsza gala odbyła się w Pruszkowie, w 2023 i 2024 roku galę zorganizował Klub Abstynentów Wzajemnej Pomocy Victoria w Radomiu.