Odnowa parku im. J. Dąbrowskiego

W parku nad Łydynią zasadzonych zostanie prawie 22 tys. roślin. Prace obejmą obszar ponad 2 ha. Nowe nasadzenia uzupełnią istniejące tam aleje drzew, wzbogacą szatę roślinną ozdobnych gatunków krzewów i bylin oraz ukształtowanie runa