Ogłoszenie o naborze uzupełniającym na wymianę pieców c.o. w formule grantowej

Gmina Myszków ogłasza nabór uzupełniający wniosków o przyznanie grantu na wymianę węglowych źródeł ciepła w ramach projektu andbdquo;Granty – wymiana pieców c.o. w Myszkowieandrdquo;.

Możliwość wymiany na kocioł:
– gazowy,
– pelletowy,
– lub powietrzną pompę ciepła (tylko i wyłącznie dla budynków oddanych do użytku po 2002 roku).

Inwestycja otrzymała dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (RPO WSL) w formule grantowej, w ramach Osi Priorytetowej IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Działania 4.6 Czyste powietrze, Poddziałanie 4.6.1 Czyste powietrze – konkurs.

Projekt będzie realizowany do 30.06.2023 r.

Termin składania wniosków o udział w projekcie: od dnia 29.06.2022 r. do wyczerpania miejsc w projekcie.

Miejsce składania wniosków o udział w projekcie: Urząd Miasta w Myszkowie, ul. Kościuszki 26 – wypełniony i podpisany wniosek oraz upoważnienie (jeżeli dotyczy) należy złożyć w formie papierowej na Biurze Podawczym.

W przypadku współwłasności należy do wniosku dołączyć pisemne upoważnienie wszystkich współwłaścicieli.

Przed złożeniem wniosku należy się zapoznać z Regulaminem udzielenia dofinansowania oraz załącznikami.