„Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

Gmina Brodnica otrzymała dotację z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej na realizację Programu pn. „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024. Dotacja finansowana jest z Funduszu Solidarnościowego- państwowego funduszu celowego.