Organizacje pozarządowe – jak działają i czym się zajmują?

Organizacje pozarządowe to wszystkie podmioty, które nie są organami lub jednostkami podległymi administracji publicznej (rządowej i samorządowej) oraz których działalność nie jest nastawiona na osiąganie zysku. Mogą być nimi stowarzyszenia i fundacje tworzone przez grupy ludzi, których łączy wspólny cel. Takim celem mogą być działania prowadzące do dobrowolnego wsparcia i pomocy ludziom. W gminie Brzeg Dolny zarejestrowanych jest aż 56 organizacji pozarządowych. Kilku z nich zadaliśmy pytania – jak działają i czym się zajmują? Stowarzyszenie Integracji Społecznej PROPAGO Zajmujemy się wspieraniem organizacji pozarządowych z terenu Krainy Łęgów Odrzańskich oraz promocją III sektora i aktywności obywatelskiej na naszym terenie. Nasze cele realizujemy przez działania doradcze i szkoleniowe, animację obszarów wiejskich oraz wydawanie Biuletynu Aktywności Obywatelskiej, który ukazuje się w formie elektronicznej od 2019 roku i jest udostępniany na naszej stronie – www.propago.org.pl. Do dużych sukcesów zaliczamy organizację III edycji Pikniku NGO, który jest okazją do pokazania mieszkańcom działalności III sektora z bliska poprzez mikrowarsztaty i pokazy. Cieszy nas duże zainteresowanie ze strony mieszkańców Brzegu Dolnego tą inicjatywą, ale również ogromne zaangażowanie NGO-sów, którym również zależy na promocji działań społecznych w przestrzeni miejskiej.  Nieprzerwanie od 2008 roku realizujemy projekty społeczne, których wspólnym mianownikiem jest rozwój lokalnych społeczności. Na przestrzeni lat nieco zmienił się ich profil. W poprzednich latach większość naszych projektów miała za zadanie animowanie NGO-sów i grup świetlicowych z obszarów wiejskich, bo liderzy z tych terenów zgłaszali chęć podniesienia swoich kompetencji, a przy tym profesjonalizacji organizacji, które prowadzą. Obecnie skupiamy się na współpracy międzysektorowej – m.in. wspieraniu Gminnej Rady Pożytku Publicznego, która jest łącznikiem między JST i III sektorem. Obecnie jesteśmy w trakcie przygotowywania podcastów, które przybliżą nam sylwetki pozarządowych liderów oraz prowadzimy bieżącą działalność statutową – doradztwo, szkolenia i sieciowanie III sektora.  Prezes stowarzyszenia Krystyna Laszkiewicz   Akademia Piłkarska Brzeg Dolny Stowarzyszenie Akademia Piłkarska Brzeg Dolny powstało 1 stycznia 2015 r. na bazie sporego bagażu doświadczeń wykwalifikowanych trenerów oraz determinacji rodziców – założycieli. Celem klubu jest przygotowanie jak największej liczby zawodników do rywalizacji i gry na możliwie najwyższym poziomie rozgrywkowym. Jednocześnie zapewnienie możliwości rekreacyjnego uprawiania piłki nożnej dla wszystkich chętnych. Akademia Piłkarska Brzeg Dolny zajmuje się szkoleniem zawodników w przedziale wiekowym U6 –U19. Najmłodszą grupą w Akademii są skrzaty (6 i 7 lat), następne grupy to: żaki (8 i 9 lat), orliki (10 i 11 lat), młodziki (12 i 13 lat), trampkarze (14 i 15 lat), juniorzy młodsi (16 i 17 lat) oraz juniorzy starsi (18 i 19 lat). Nasza działalność obejmuje zasięgiem wszystkie szkoły podstawowe i średnie w gminie Brzeg Dolny. W drużynach trenują również zawodnicy z powiatu wołowskiego, średzkiego, trzebnickiego oraz z Wrocławia. Drużyny AP Brzeg Dolny biorą udział w rozgrywkach prowadzonych przez Dolnośląski Związek Piłki Nożnej, w tym ligach wojewódzkich oraz okręgowych juniorów starszych, juniorów młodszych, trampkarzy i młodzików, a także turniejach orlików, żaków czy skrzatów. Przez kilka lat Akademia organizowała Ogólnopolski turniej MICOCUP w kategorii wiekowej U-13, podczas którego nasza młodzież miała szansę bezpośredniej konfrontacji z zawodnikami największych akademii w Polsce – Pogoni Szczecin, Zagłębia Lubin, Lecha Poznań, Lechii Gdańsk, Jagiellonii Białystok, Legii Warszawa czy Śląska Wrocław. Organizujemy również turnieje w młodszych grupach wiekowych dla okolicznych drużyn. Trenerzy Akademii nieustannie doskonalą swoją wiedzę podczas wyjazdowych szkoleń, konferencji i wewnętrznych warsztatów. Poświęcenie, pokora i talent do ciągłego uczenia się, stanowią fundamenty naszej Akademii Piłkarskiej. Nie każdy zostanie piłkarzem, ale chcemy, by każdy umiejętnie podejmował decyzję, potrafił sportowo rywalizować, znał pojęcie szacunku i dążył do samodoskonalenia. Wiceprezes zarządu Krzysztof Chyziński Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza „Dolnobrzeskie Ogniki” Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza „Dolnobrzeskie Ogniki” została powołana w celu zainteresowania młodzieży działalnością społeczną na rzecz ochrony przeciwpożarowej. „Dolnobrzeskie Ogniki” liczą 22 osoby, zrzeszają młodzież z Brzegu Dolnego w przedziale wiekowym 12-18 lat. Naszymi zadaniami są podnoszenie wiedzy i umiejętności w dziedzinie ochrony przeciwpożarowej, organizowanie działalności kulturalno-oświatowej z uwzględnieniem problematyki ochrony przeciwpożarowej, rozwijanie sprawności fizycznej poprzez uprawianie różnych dyscyplin sportowych i turystyki oraz wolontariat. Dotychczas drużyna zajmowała się szkoleniami wewnętrznymi, obejmujących zagadnienia przeciwpożarowe, czyli szkolenie na sprzęcie, który posiadamy na terenie jednostki, nauka pierwszej pomocy i wolontariat. Integrujemy młodzież poprzez organizowanie ognisk, wyjść do kina czy wycieczek. W 2023 roku wzięliśmy udział m.in. w Orszaku Trzech Króli, 31. Finale WOŚP, Gminnym Turnieju Wiedzy Pożarniczej, z którego pięciu członków MDP zakwalifikowało się do turnieju powiatowego i później do wojewódzkiego, gdzie nasz dh Wiktor Wolski uzyskał 4. miejsce. Prowadziliśmy wartę przy Bożym Grobie, w Dziennym Domu Senior+ informowaliśmy pensjonariuszy o tlenku węgla, zamontowaliśmy czujki dymowe i tlenku węgla w domach seniorów. Uruchomiliśmy profil na TikTok-u i Facebooku. Braliśmy udział w Powiatowym Dniu Strażaka, zawodach drużyn pożarniczych, biegu organizowanego 11 listopada, grze terenowej na zaproszenie harcerzy „Cichociemnych”, prowadziliśmy zbiórkę darów na rzecz Schronisko św. Brata Alberta dla Bezdomnych Mężczyzn we Wrocławiu. W planach na 2024 rok mamy szkolenia z pozostałych dziedzin ratownictwa, współpracę z różnymi stowarzyszeniami, udział w grach terenowych, wydanie kalendarza MDP, wycieczki do zaprzyjaźnionych jednostek OSP, wolontariat i start w konkursie OTWP. Opiekun MDP dh Mirosław Maćko Avasatare Poland Avasatare to nie tylko klub sportowy, ale przestrzeń, gdzie pasja do sportów walki łączy się z budowaniem charakteru i wspólnoty. Założony z wizją tworzenia silnych, zdyscyplinowanych i szanujących się nawzajem sportowców, Avasatare jest miejscem, gdzie każdy, niezależnie od wieku czy poziomu zaawansowania, może odkryć swoją siłę i pasję do akrobatyki, boksu czy taekwon-do. Nasz klub wyróżnia się nie tylko profesjonalnym podejściem do treningów, ale również atmosferą wzajemnego wsparcia i szacunku. Od momentu założenia Avasatare skupiało się na promowaniu zdrowego i aktywnego trybu życia poprzez sporty walki. Staramy się aktywizować coraz szersze grono mieszkańców gminy Brzeg Dolny. Zrzeszamy szeroki wachlarz członków – od dzieci, przez młodzież, aż po dorosłych, którzy pragną nie tylko trenować swoje ciała, ale również ducha i umysł. Działalność klubu dotychczas koncentrowała się na organizowaniu treningów, warsztatów, obozów a także udziale w zawodach na różnych poziomach – od lokalnych po ogólnopolskie, a nawet międzynarodowe. W zeszłym roku nasi wychowankowie odwiedzili Holandię, Finlandię i Chorwację. Nasza praca ma na celu nie tylko rozwijanie umiejętności sportowych, ale również kształtowanie postaw opartych na honorze, uczciwości i szacunku. Avasatare koncentruje się na ciągłym rozwoju i wzbogacaniu swojej oferty, jednocześnie starając się budować świadomość społeczności na temat znaczenia aktywności fizycznej i korzyści płynących z regularnego ruchu. Organizujemy letnie obozy rekreacyjno-sportowe czy projekt Super Liga Taekwon-do. Przed nami szereg ważnych wydarzeń sportowych, w tym puchar Polski, grand prix Polski, międzywojewódzkie mistrzostwa oraz mistrzostwa Polski. To dla nas ogromny zaszczyt i radość, że trzech naszych zawodników zakwalifikowało się do wąskiego grona reprezentacji Polski i będą reprezentować nasz kraj na mistrzostwach Europy w kwietniu.  Trener i założyciel Avasatare Kamil Uchnast Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Żerków Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju wsi Żerków jest organizacją pozarządową działającą na rzecz pożytku publicznego od 2012 roku. W ramach naszej działalności skupiamy się na integracji i rozwoju społeczności lokalnych, ochronie środowiska, wpieraniu dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku oraz promowaniu wolontariatu i pozytywnego wizerunku wsi. Chętnie angażujemy się w akcje niesienia pomocy, jak to miało miejsce w 2022 r., kiedy do naszej świetlicy przybyli uchodźcy z Ukrainy. Jako organizacja działająca na terenie gminy Brzeg Dolny inicjujemy różnorodne wydarzenia, takie jak pikniki sportowe, festyny, warsztaty kulinarne, warsztaty rękodzieła, zajęcia kulturalne oraz cieszące się dużym zainteresowaniem zajęcia zumby. Wspieramy również rozwój talentów wśród mieszkańców, organizując koncerty instrumentalno-wokalne. Podczas wakacji zapewniamy dzieciom i młodzieży atrakcyjne spędzanie czasu wolnego. Szczególnie uwielbiane przez dzieci wydarzenie to noc pod gwiazdami. Cyklicznie, od kilku lat organizujemy akcję „Posprzątaj wieś –kwiatek za śmieć”, która ma na celu uporządkowanie terenów użyteczności publicznej min. boiska, placu zabaw, parku i lasu. Do naszych akcji mobilizujemy nie tylko mieszkańców Żerkowa, ale również przyjaciół.  Planujemy dalsze rozwijanie naszych działań poprzez zagospodarowanie przestrzeni przy świetlicy, tworząc lawendowy zakątek ze strefą relaksu. W dalszym ciągu trwa rewitalizacja placu do biesiadowania w parku wiejskim. Bardzo dobrze układa nam sie współpraca z innymi organizacjami i władzami lokalnymi. Uczestniczymy w konkursach, piszemy projekty, celem których jest pozyskiwanie funduszy na nasze inicjatywy. Jesteśmy w stałym kontakcie z darczyńcami, którzy doceniają nasze starania i wspierają działania, za co jesteśmy bardzo wdzięczni. Bardzo pomyślnie i dobrze przebiega współpraca z sołtys wsi Żerków Wiolettą Lachowicz, która jest zaangażowanym członkiem stowarzyszenia. Zawsze możemy liczyć na Jej wsparcie i pomoc. Jako grupa pełna entuzjazmu chcemy, aby Żerków był postrzegany jako przyjazne i wyjątkowe miejsce do życia.  Zarząd stowarzyszenia Marzena Bobkiewicz i Edyta Glura Jeśli prowadzisz organizację pozarządową lub jesteś jej członkiem i chcesz podzielić się podejmowanymi przez nią działaniami, sukcesami czy planami na przyszłość, zachęcamy do kontaktu z redakcją – e-mail: panorama@brzegdolny.pl. Chętnie przedstawimy wasze działania na łamach „Panoramy Brzegu Dolnego”. Angelika Furgacz