Ośrodek Wsparcia Cudzoziemców rozpoczął działalność w Katowicach

W listopadzie 2020 r. rozpoczął działalność Ośrodek Wsparcia Cudzoziemców w Katowicach. W ramach działalności Ośrodka udzielana jest nieodpłatna pomoc dla cudzoziemców zamieszkałych w Województwie Śląskim, a jego celem jest wsparcie obcokrajowców w łatwiejszym rozwiązywaniu problemów administracyjnych i prawnych, związanych z legalizacją pobytu oraz prawem pracy.

Ośrodek oferuje cudzoziemcom bezpłatną pomoc prawnika, tłumacza i psychologa oraz organizuje szkolenia, które ułatwiają im przystosowanie i integrację w Polsce. Ośrodek Wsparcia Cudzoziemców w Katowicach finansowany jest przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji z Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.

Biuro Ośrodka Wsparcia Cudzoziemców znajduje się w Katowicach przy ulicy Reymonta 22.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie internetowej www.owc.org.pl.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z koordynatorem projektu pod numerem telefonu: +48 32 630 45 99 lub e-mail: owc@klaster.org.pl.