Otwarty nabór partnera do projektu

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Bytowie ogłasza otwarty nabór partnera w celu przygotowania i wspólnej realizacji projektu w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027, Priorytet FEPM.05 Fundusze Europejskie dla silnego społecznie Pomorza (EFS+) Działanie FEPM.05.17 Usługi społeczne i zdrowotne, którego realizatorem będzie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bytowie, działający w imieniu Gminy Bytów.