Październikowa sesja Rady Miasta

Na 72. sesji Rady Miasta Ciechanów przedłożona została informacja dotycząca działalności Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej (obecnie: Elektrociepłownia Ciechanów) za 2022 rok. Podczas obrad, które odbyły się 26 października