Petycja dot. programu „Podwórko Talentów NIVEA”- edycja 2019

Na mocy art. 63 Konstytucji RP w trybie Ustawy o petycjach Inicjatywa – Dbajmy o rozwój Młodzieży i Rodziny – Wspierajmy Rozwój Infrastruktury wnioskuje o rozpatrzenie prośby dotyczącej przystąpienia Gminy/Miasta/Szkoły – do konkursu w ramach programu „Podwórko Talentów NIVEA” – edycja 2019.
Wniosek/petycja znajduje się w załączniku poniżej.