Pierwsza Sesja Rady Miasta (7.05)

Zwołanie I sesji nowo wybranej Rady Miejskiej w Augustowie na dzień 7 maja 2024 r w celu złożenia ślubowania przez radnych wybranych w wyborach przeprowadzonych w dniu 7 kwietnia 2024 r oraz Burmistrza Augustowa wybranego w wyborach przeprowadzonych w dniu 21 kwietnia 2024 r.