Pierwsza sesja Rady Miejskiej w kadencji 2024-2029

W dniu dzisiejszym odbyła się pierwsza sesja Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim w Kadencji 2024 – 2029. Podczas sesji nowi radni otrzymali zaświadczenia  o wyborze na radnych oraz złożyli ślubowanie. Podczas sesji wybrano także Przewodniczącego Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim, którym został Ireneusz Gendek, a także jego zastępców – Michała Skrzypczaka oraz Roberta Kowalczyka. Ostatnim punktem sesji było wręczenie Krzysztofowi Czerwińskiemu zaświadczenia o wyborze na stanowisko Burmistrza Drawska Pomorskiego. Po otrzymaniu zaświadczenia Krzysztof Czerwiński złożył ślubowanie. To uprawnia go do pełnienia funkcji Burmistrza Drawska Pomorskiego w kadencji 2024 – 2029   Skład Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim w kadencji 2024-2029 ·        Ewa JESIOŁOWSKA ·        Romuald KURZĄTKOWSKI ·        Andrzej TYLKA ·        Robert KOWALCZYK ·        Artur KAMIŃSKI ·        Agnieszka BRZEŹNIAKIEWICZ ·        Mateusz WESOŁOWSKI ·        Włodzimierz MATUSIAK ·        Michał SKRZYPCZAK ·        Anna GRABOWSKA ·        Regina MALEC ·        Ireneusz GENDEK ·        Mariola WARDZAŁA ·        Roman BANY