PODPISANIE UMÓW O DOFINANSOWANIE INWESTYCJI DROGOWYCH

Dnia 27.02.2024 roku została podpisana umowa z Wojewodą Wielkopolskim na dofinansowanie zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 2754P Albertowsko – Kąkolewo – Grodzisk Wlkp. – na odcinku ul. Kąkolewskiej w Grodzisku Wielkopolskim od drogi wojewódzkiej nr 308 do skrzyżowania z ul. Jabłoniową oraz Przebudowa drogi powiatowej nr 2754P Albertowsko – Kąkolewo – Grodzisk Wlkp.” Na powyższy projekt Powiat Grodziski uzyskał dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 7.423.804,97 zł, co stanowi 80% wydatków kwalifikowalnych. Całkowita wartość inwestycji wynosi 9.419.640,19 zł z czego kwalifikowana wartość zadania 9.279.756,22 zł. Wkład własny w wysokości 1.995.835,22 zł zostanie sfinansowany ze środków Powiatu Grodziskiego i Gminy Grodzisk Wielkopolski. Rozpoczęto już procedurę przetargową, mająca na celu wybór wykonawcy robót budowlanych.  W tym samym dniu została podpisano również umowa o dofinansowanie z Wojewodą Wielkopolskim na zadnie pn. „Remont drogi powiatowej nr 2754P Albertowsko – Kąkolewo – Grodzisk Wlkp. – etap I”. Na powyższy projekt Powiat Grodziski uzyskał dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 15.799.897,44 zł, co stanowi 80% wydatków kwalifikowalnych. Całkowita wartość inwestycji wynosi  20.063.453,48 zł z czego kwalifikowana wartość zadania wynosi 19.749.871,80 zł.  Wkład własny w kwocie 4.263.556,04 zł zostanie sfinansowany ze środków Powiatu Grodziskiego i Gminy Grodzisk Wielkopolski. Procedura przetargowa, mająca na celu wybór wykonawcy robót budowlanych również została rozpoczęta.