Podsumowanie działań Powiatowego Rzecznika Konsumentów

15 marca niesie ze sobą ogromne znaczenie dla wszystkich konsumentów, gdyż właśnie w tym dniu obchodzimy Światowy Dzień Konsumenta, który daje nam możliwość refleksji nad naszymi prawami i obowiązkami. W kontekście tej doniosłej rocznicy, Rzecznik Konsumentów pragnie przedstawić raport ze swojej działalności w roku 2023, opisując z jakimi problemami zmagali się konsumenci. Ten krótki raport nie tylko rzuci światło na skomplikowane aspekty funkcjonowania rynku konsumenckiego, lecz również podkreśli istotną rolę rzecznika w zapewnianiu ochrony i wsparcia dla konsumentów. W analizie działalności Rzecznika Konsumentów w 2023 roku zauważyć można, że głównym obszarem działania była pomoc udzielana konsumentom w indywidualnych sprawach. Rzecznik udzielił 806 porad, wyjaśnień i informacji konsumentom poprzez wizyty osobiste oraz kontakty telefoniczne. W ramach tych porad, Rzecznik zajmował się analizowaniem zgłaszanych skarg, udzielaniem pomocy w sporządzaniu pism reklamacyjnych czy odwoławczych, a także podejmowaniem interwencji u przedsiębiorców. Wśród najczęstszych zgłoszeń znalazły się reklamacje dotyczące wadliwości zakupionych towarów. Klienci zgłaszali problemy z jakością i funkcjonalnością różnych produktów. Na przykład, wielu konsumentów skarżyło się na uszkodzenia odzieży i obuwia po krótkim czasie użytkowania. W niektórych przypadkach produkty nie spełniały oczekiwań co do trwałości i wytrzymałości. Kolejnym częstym problemem były reklamacje dotyczące usług telekomunikacyjnych. Konsumenci zgłaszali problemy związane z jakością świadczonych usług, nieuczciwymi praktykami handlowymi oraz niewłaściwym rozliczaniem opłat. Na przykład, wielu klientów miało kłopoty z utrzymaniem stabilnego połączenia internetowego lub otrzymywaniem niezgodnych z umową faktur. Kolejnym istotnym obszarem problemów były reklamacje dotyczące urządzeń gospodarstwa domowego, elektroniki i sprzętu komputerowego. Konsumenci skarżyli się na usterki, niesprawne działanie oraz nietrwałość zakupionych produktów. Na przykład, wiele osób napotykało problemy z działaniem lodówek, pralek, czy też smartfonów, które okazały się być niesprawne lub awaryjne. Wiele reklamacji zgłaszanych w roku 2023 dotyczyło usług montażu paneli fotowoltaicznych oraz otrzymanych rachunków za zużytą energię. Warto przyjrzeć się bliżej tym problemom. Nierzetelne wykonanie montażu paneli fotowoltaicznych może prowadzić do poważnych problemów. Na przykład, okazywało się, że niektóre firmy instalowały panele na dachu domu konsumenta, jednak montaż okazał się nieprofesjonalny. Panele były źle zamocowane, a ich pochylenie było nieodpowiednie. Po kilku tygodniach użytkowania panele nie działały poprawnie i nie zbierały energii słonecznej, co było powodem do złożenia reklamacji. Kolejnym istotnym problemem było pojawienie się reklamacji prosumentów, którzy zainstalowali panele fotowoltaiczne, a następnie otrzymywali rachunki za energię, które były wyższe niż oczekiwane. Okazało się, że niektórzy klienci nie dostosowali swojego zużycia energii do produkowanej przez panele energii słonecznej, co skutkowało koniecznością zakupu dodatkowej energii od dostawcy, zamiast korzystania z energii wyprodukowanej przez panele. Konsumenci często spotykali się z sytuacją, w której otrzymane rozliczenia za zużytą energię nie pokrywały się z rzeczywistym zużyciem energii elektrycznej. Na przykład, konsumenci otrzymali rachunek za energię elektryczną na kwotę 10.000 zł, mimo że jej rzeczywiste zużycie energii w danym okresie wynosiło zaledwie 600 zł. Dodatkowo, rachunek zawierał błędy w rozliczeniu, co było kolejnym powodem do złożenia reklamacji. W przypadku reklamacji otrzymanych rachunków za zużytą energię, konsumenci mają prawo zgłosić swoje zastrzeżenia do przedsiębiorstwa energetycznego. Zalecam zachowanie formy pisemnej, aby zabezpieczyć swoje roszczenia. Reklamacja powinna zawierać dokładny opis problemu, uwagi co do treści faktury oraz zażądanie korekty. Przedsiębiorstwo energetyczne ma obowiązek rozpatrzyć reklamację w terminie nie późniejszym niż 14 dni od dnia jej złożenia. Ponadto warto wskazać na reklamacje w zakresie usług turystycznych i podróży w roku 2023, zauważyłem znaczący wzrost zgłoszeń w tym obszarze. Konsumenci często skarżyli się na różnorodne problemy związane z realizacją swoich podróży i wyjazdów. Na przykład, wiele reklamacji dotyczyło niewłaściwego standardu zakwaterowania w hotelach, a także niezgodności z ofertą wycieczek. Okres końca roku 2023 i początek 2024 był momentem, w którym liczba spraw związanych z reklamacjami w branży turystycznej znacząco wzrosła. Ponadto, zauważyłem rosnącą rolę zakupów online w życiu konsumentów. Wzrost problemów z zakupami online wskazuje na coraz większą potrzebę wsparcia i ochrony praw konsumentów w tym obszarze. Rzecznik Konsumentów udzielił aż 557 porad dotyczących umów zawartych na odległość, co stanowiło wzrost o 16% w porównaniu z poprzednim rokiem. Warto także podkreślić, że Rzecznik Konsumentów nie ograniczał się jedynie do problemów konsumenckich, ale udzielał także wsparcia w sprawach obywatelskich, wskazując instytucje mogące pomóc interesantom. Analiza reklamacji zgłaszanych przez konsumentów w roku 2023 ukazuje, że głównym wyzwaniem dla Rzecznika Konsumentów był obszar produktów i usług związanych z codziennym funkcjonowaniem. Odpowiednie reagowanie na te problemy oraz udzielanie pomocy konsumentom w ich rozwiązywaniu wymagało zarówno znajomości prawa konsumenckiego, jak i umiejętności negocjacyjnych. Działalność Rzecznika Konsumentów przyczyniła się do ochrony praw konsumentów oraz podniosła świadomość społeczną w zakresie konsumenckich uprawnień i obowiązków. Miłosz Niedźwiecki Powiatowy Rzecznik Konsumentów