Podziękowania za innowacyjny program diagnozy otyłości u dzieci w powiecie radomskim

Program diagnozy i leczenia otyłości wśród dzieci w powiecie radomskim otrzymał nagrodę w ogólnopolskim konkursie „Zdrowy Samorząd“. Wśród osób zaangażowanych w realizację tego nowatorskiego programu byli m.in. lekarze, pielęgniarki szkolne, dietetyk, psycholog czy specjalista ds. aktywności fizycznej.Program realizował Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Radomiu wraz z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Pionkach.
W siedzibie Starostwa Powiatowego zostały wręczone podziękowania dla osób zaangażowanych w realizację powiatowego programu diagnozy i leczenia otyłości wśród dzieci. Gratulacje składał starosta radomski Waldemar Trelka:

W sumie przebadano około 2,5 tysiąca dzieci z klas IV – VIII ze szkół powiatu radomskiego. Ostatecznie, za zgodą rodziców, do programu przystąpiło 116 uczniów. Zostali oni objęci pomocą specjalistów: lekarza, psychologa, dietetyka, czy specjalisty ds. aktywności fizycznej. Odbywały się też specjalne konsultacje indywidualne ze specjalistami w Pionkach. W 16 szkołach przeprowadzano prelekcje i pogadanki – mówi koordynatorka projektu, dr Agnieszka Pawłowska – Muc:

W porównaniu do czerwcowych badań, aż u 62 procent uczniów objętych programem odnotowano duży spadek w pomiarach BMI (stosunek wagi do wzrostu, z uwzględnieniem wieku i płci badanej osoby) – dodaje dr Agnieszka Pawłowska – Muc.
Warto dodać, że powiatowy program otrzymał ostatnio nagrodę w ogólnopolskim konkursie „Zdrowy Samorząd”, organizowanego przez redakcje Rynku Zdrowia i Portalu Samorządowego, przyznany przez Radę Konsultacyjną konkursu, w której skład weszli przedstawiciele instytucji centralnych i uczelni medycznych.