Pół miliona dotacji dla polskiej kultury. Ergo Hestia i Fundacja APH wspierają osoby twórcze, które mówią rzeczy ważne