Pomoc Ukrainie

Szanowni Państwo,
przypominamy, że w ramach pomocy uchodźcom z Ukrainy, prowadzimy bazę lokalową w mieście. Jeżeli chcą Państwo zaoferować pomoc mieszkaniową, prosimy dzwonić pod numer 728 917 940 lub zgłosić taką chęć na adres e-mailowy pomocukrainie@miastomyszkow.pl.

Przypominamy również, że w związku z opublikowaniem wzoru wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej, w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy, wnioski można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Myszkowie, ul. Pułaskiego 7.

Wysokość świadczenia została ustalona w kwocie 40 zł za osobę dziennie. Świadczenie będzie przyznawane na podstawie wniosku za okres faktycznego zapewniania zakwaterowania i wyżywienia, ale nie dłużej niż za okres 60 dni i będzie wypłacane z dołu. Więcej szczegółów – kliknij tutaj.