Ponad 6 mln zł trafi do 85 placówek Senior+ na Mazowszu

Samorządy z Radomia, Zwolenia, Iłży, Szydłowca czy Skaryszewa otrzymają dofinansowanie w ramach konkursu „Senior+” na lata 2021-2025 Edycja 2024. Organizatorem konkursu jest Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Beneficjenci programu to jednostki samorządu terytorialnego. Program ma na celu dofinansowanie funkcjonowania istniejących placówek „Senior+” lub przyczynić się do utworzenia nowych miejsc opieki dla osób starszych.W tegorocznej edycji dofinansowanie otrzyma 85 placówek (30 Dziennych Domów oraz 55 Klubów), w ramach Modułu II. Z kolei w ramach Modułu I – zostanie utworzony 1 Dzienny Dom dla 30 osób. Z dofinansowania, które ostatecznie wyniesie 6 360 000 zł skorzysta ponad 2 270 seniorów.
Zadania programu to: promowanie aktywnego uczestnictwa seniorów w życiu społecznym, a także zapewnienie skierowanej do nich oferty w zakresie aktywności ruchowej lub kinezyterapii, jak również oferty edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej i opiekuńczej.
Dzięki temu programowi seniorzy mają dostęp do infrastruktury, która pozwala na aktywne spędzanie wolnego czasu. Są zachęcani do podejmowania działań samopomocowych i działań na rzecz środowiska lokalnego.
Program „Senior+” zakłada również realizację podstawowych usług, które pomagają w czynnościach dnia codziennego, zapewnienie minimum jednego posiłku, w szczególności gorącego a także innych usług, które wspomagają osoby starsze i są dostosowane do ich potrzeb.
Więcej informacji na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: Program wieloletni „Senior+” na lata 2021-2025 – Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – Portal Gov.pl (www.gov.pl)
Szczegółowe informacje dotyczące ofert zakwalifikowanych do programu „Senior+” na lata 2021-2025 Edycja 2024 są dostępne na stronie: https://www.gov.pl/web/uw-mazowiecki/ponad-6-mln-zl-trafi-do-85-placowek-senior-na-mazowszu
 
info: Zespół Prasowy Wojewody Mazowieckiego