POSZUKIWANI RZECZOZNAWCY

POSZUKIWANI RZECZOZNAWCY
Zgodnie z art. 49 ust. 12  ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt Burmistrz Miasta Luboń powołuje i odwołuje rzeczoznawców do szacowania wartości zwierząt, zniszczonych produktów pochodzenia zwierzęcego w rozumieniu przepisów o produktach pochodzenia zwierzęcego, jaj wylęgowych, pasz i sprzętu. Trwa obecnie uzupełnianie o dodatkowe osoby listy rzeczoznawców, którzy mają miejsce zamieszkania w Luboniu. Wymagania w zakresie kwalifikacji lub przygotowania zawodowego rzeczoznawców i ich wynagrodzenie szczegółowo określa Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie rzeczoznawców wyznaczonych przez powiatowego lekarza weterynarii do przeprowadzenia szacowania z dnia 30 lipca 2009 r.
Osoby zainteresowane pełnieniem funkcji rzeczoznawcy w Luboniu mogą się kontaktować z Wydziałem Spraw Komunalnych Urzędu Miasta Luboń pod nr tel. 61 8 130 011 wew. 40.