Powiatowy Zespół Szkół im. J. Śniadeckiego w Pionkach po remoncie

W Zespole Szkół im. Jędrzeja Śniadeckiego w Pionkach od dziesięciu lat funkcjonują szkoły specjalne. Dzisiaj był czas na świętowanie związane z jubileuszem i zakończonym remontem budynku. Posłuchajcie jak zmienił się zespół szkół.Specjalna szkoła podstawowa z oddziałami przedszkolnymi, szkoła specjalna przysposabiająca do pracy, specjalna szkoła branżowa pierwszego stopnia. Ponadto w Zespole Szkół im. J. Śniadeckiego w Pionkach prowadzone są zajęcia z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i oddziały rewalidacyjno-wychowawcze. W ostatnim czasie budynek zespołu zmienił się całkowicie o czym mówi dyrektorka placówki Agnieszka Stępień:

Do Zespołu Szkół uczęszcza Adelka, która jak sama powiedziała lubi swoją szkołę, a jej rodzice – państwo Karolina i Mariusz potwierdzają, że placówka taka jak ta jest w Pionkach niezwykle potrzebna:

Obecnie w Zespole Szkół im. J. Śniadeckiego uczy się 128 dzieci, a 65 uczęszcza na zajęcia z wczesnego wspomagania rozwoju. Liczby te z roku na rok zwiększają się, a remont budynku pozwoli na to, żeby trend ten mógł zostać utrzymany w razie potrzeb mieszkańców Pionek i okolic.
Organem prowadzącym zespół szkół jest powiat radomski i to starostwo powiatowe przeznaczyło 14 mln złotych na jego remont. Starosta radomski Waldemar Trelka:

Część oficjalna i artystyczna przygotowana została przez społeczność szkół specjalnych w Miejskim Ośrodku Kultury w Pionkach. Po niej miało miejsce uroczyste otwarcie wyremontowanego budynku Zespołu Szkół im. J. Śniadeckiego.