Powierzenie stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Szabdzie