Powrót bocianów do wsi Molendy

Po wielu miesiącach oczekiwań wreszcie pojawiły się nasze bociany w gnieździe w Molendach. To już trzeci rok kiedy mieszkańcy gminy Garbatka-Letnisko oraz miłośnicy przyrody z całego kraju dzięki stałej transmisji internetowej mogą obserwować życie bocianiej rodziny.Gmina wspólnie z Eneą Wytwarzanie i Mazowiecko-Świętokrzyskim Towarzystwem Ornitologicznym zainicjowała projekt w 2022 roku. Zainstalowana została wówczas specjalna kamera, uzyskano też zgodę właścicieli okolicznej posesji. W pierwszym roku obserwacji gniazdo szczęśliwie opuściły cztery młode. Dzieci i młodzież z okolicznych szkół w ramach konkursu na najładniejszy rysunek bocianiej rodziny nadały jednocześnie imiona dorosłej parze. Bohaterami zostali Szperek i Klekotka.
W sezonie 2023 wspólnie z rodzicami, w podróż do Afryki udało się troje rodzeństwa.
Jest to długa i niebezpieczna wędrówka, podczas której na nasze boćki czyha wiele niebezpieczeństw – gwałtowne burze i załamania pogody, kłusownicy, chemiczne opryski upraw, polowania na Bliskim Wschodzie, osuszanie mokradeł. Z tym większym niepokojem wszyscy oczekiwaliśmy w napięciu powrotu i rozpoczęcia lęgów w gnieździe w obecnym roku. Najpierw zjawił się prawdopodobnie samiec, a po kilku dniach dołączyła samica. Szperek i Klekotka niezwłocznie przystąpili do naprawy gniazda, ciesząc się ze wspólnego spotkania po wędrówce liczącej kilka tysięcy kilometrów – powiedział Jacek Tabor, prezes Mazowiecko-Świętokrzyskiego Towarzystwa Ornitologicznego.
Jego zdaniem w gminie Garbatka-Letnisko bociany odnajdują bardzo dogodne warunki do żerowania, zakładania gniazd.
– Obszar ten położony w Ostoi Kozienickiej jest miejscem gdzie występują doliny wielu rzek, strumieni, łąki, torfowiska i mokradła obfitujące w pokarm – dodał Jacek Tabor.
Link do transmisji: https://www.worldcam.pl/liveview/25974