Prezydent Nowego Sącza pyta o koszty działalności Arkadiusza Mularczyka. Pisze w tej sprawie m.in. do Jarosława Kaczyńskiego

– Chcę poznać wydatki skarbu państwa na funkcjonowanie zespołu parlamentarnego do spraw rozwiązań komunikacyjnych, na czele którego stanął Arkadiusz Mularczyk. A także działania w sprawie nieprawidłowości z wizami w MSZ i w sprawie odszkodowań od Niemiec – informuje Ludomir Handzel, prezydent Nowego Sącza.