Projekt VAPE

Na terenie Gminy Myszków realizowany jest projekt VAPE – Virtual Air Pollution Experience (pełna polska nazwa andldquo;W jaki sposób wirtualne multisensoryczne doświadczenie wpływa na zachowania środowiskowe?andrdquo;). Projekt ten prowadzony jest przez interdyscyplinarny zespół naukowców Instytutu Psychologii Polskiej Akademii Nauk, informatyków społecznych z Polsko-Japońskiego Akademii Technik Komputerowych, ekonomistów i badaczy społecznych z Uniwersytetu Warszawskiego oraz badaczy jakości powietrza z Norweskiego Instytutu Badań Jakości Powietrza (NILU). Projekt realizowany będzie przez najbliższe 3 lata i zostanie sfinansowany przez fundusze EOG.
Obecnie poszukujemy ochotników i ochotniczek do udziału w projekcie. Więcej szczegółów oraz ankieta na https://forms.gle/ZQvApW3oK13t9RW87
Projekt ten zajmuje się badaniem jakości powietrza a jego głównym celem jest wypracowanie realnych rekomendacji w celu jego poprawy.