Przetarg na sprzedaż nieruchomości przy ul. Brukowej

Prezydent Miasta Piły ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości położonej w Pile przy ul. Brukowej, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 249/2 (obręb 4) o powierzchni 0,1127 ha.  Przetarg odbędzie się 28 czerwca 2024 r. o godz 9:00 w Urzędzie Miasta Piły – plac Staszica 10, sala 229B. w planie miejscowym: 2MNW – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej. Przedmiotem przetargu jest nieruchomość gruntowa niezabudowana, kształt działki regularny zbliżony do prostokąta, teren w przeważającej części płaski, działka o podłożu trawiastym, podmokła i zakrzewiona, na działce znajdują się pojedyncze drzewa (samosiejki). Cena wywoławcza: 244 000,00 złotych.Wysokość wadium: 48 800,00 złotych. Widok nieruchomości na mapie w GeoPortalu – działka nr 249/2